İletişim

Adres

Hanlı Merkez Mah. 49. Sok No: 43 ARİFİYE / SAKARYA

mail

info@gurmanmakina.com

Telefon

0 264 2758090

gsm

0 532 3496847
0 539 4976799